Βοήθεια

Πιστοποιητικό υπογραφής κώδικα

Επειδή είστε ανεξάρτητος υπεύθυνος ανάπτυξης ή προγραμματιστής, η φήμη σας είναι ο ίδιος σας ο κώδικας. Αν η έκδοση κώδικά σας παραβιαστεί, μολυνθεί ή αλλοιωθεί με οποιονδήποτε τρόπο, οι πελάτες δεν θα σας εμπιστεύονται αρκετά ώστε να σας δώσουν και δεύτερη ευκαιρία. Προστατέψτε τον εαυτό σας, τους πελάτες σας και την καλή σας φήμη, με την ακλόνητη ασφάλεια ενός πιστοποιητικού υπογραφής προγραμμάτων οδήγησης ή κώδικα.